1934 Alchemja „Światowida”

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 marca 1934 roku
Alchemja „Światowida”

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 marca 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 marca 1934 roku

Zdjęcie nasze przedstawia trawienie wałków używanych do druku „Światowida”.
Jest to zabieg bardzo trudny wymagający dużej praktyki i stanowiący ostatni wyraz grafiki mechanicznej.