1934 Chłopcy z Placu Broni…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 sierpnia 1934 roku
Chłopcy z Placu Broni

Chłopcy z Placu Broni

Chłopcy z Placu Broni

Symbol zwycięstwa prawdy z filmu „Columbji” p. t. „Chłopcy z Placu Broni”, reżyserji Ż Franka Borzage’a.
Fot. „Columbia*.