1934 Do szkoły…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 sierpnia 1934 roku
Nowy Rok Szkolny

Do szkoły

Do szkoły

Nowy Rok Szkolny