1934 Jej pies…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 kwietnia 1934 roku
Jej pies

Jej pies

Jej pies

Jone Mure ustroiła się w najmodniejszy jasny kostjum i poszła na spacer ze swoim wiernym przyjacielem, olbrzymim dogiem. Teraz nie boi się już nikogo, może samotnie spacerować, ze swym wspaniałym, a tak groźnym stróżem.
Znudziło się widać pięknej pani towarzystwo ludzi, znudził ją może szereg nieusłannych. hołdów, składanych przez wielbicieli, lub praca w dusznem atelier… zapragnęła cieszyć się samotnością i wiosną.
Jedynym świadkiem jej samotności bvł fotooraf filmowy. który zrobił to zdiecie z przygodneij przechadzki.