1934 Najlepszy samochód…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 31 marca 1934 roku
Najlepszy samochód


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 31 marca 1934 roku

31 marca 1934

Najlepszy samochód jaki kiedykolwiek zbudowałem Henry Ford
Nowy Ford r. 1934 Żądajcie pokazu i katalogów u najbliższego
autoryzowanego odsprzedawcy. Ford.
Ford Motor Company