1934 Nasi dyktatorzy mody…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 października 1934 roku
Nasi dyktatorzy mody

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 października 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 października 1934 roku

Dyktatorzy mody kobiecej w Polsce pp. Boguchwał Myszkorowski (z lewej) i Maksymilian Apfelbaum (z prawej) po powrocie z Paryża odbyli konferencję z red. Mieczysławem Dachowskim.