1934 Oto Nasi biją w tarabany

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 sierpnia 1934 roku
Oto Nasi biją w tarabany

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 sierpnia 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 sierpnia 1934 roku

W tych dniach odbył się w Warszawie II Zjazd Polaków z zagranicy.
W ubiegłą niedzielę przedefilowały przed nimi na Polu Mokotowskiem oddziały armji polskjej…