1934 Piękne Polki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 14 kwietnia 1934 roku
Polki słyną…


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 kwietnia 1934 roku

14 kwietnia 1934

Polki słyną, oczywiście z urody. Tak przynajmniej utrzymują literaci i malarze
i to nie tylko polscy, ale wszyscy ci, którzy kiedykolwiek z Polkami się zetknęli.
Każdy cudzoziemiec odwiedzający Polskę, wyraża swój podziw dla niezwykłej urody naszych pań
i stwierdza, że nigdzie na świecie nie można spotkać tyle pięknych kobiet, co w Polsce…