1934 Polesie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 maja 1934 roku
Polesie , kraina lasów i wód

Polesie 1934

Polesie 1934

Polesie , kraina lasów i wód
Ilustracjaa fotograficzna