1934 Rewja w Warszawie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 maja 1934 roku
Rewja Trzeciomjowa w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 maja 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 maja 1934 roku

Rewja Trzeciomjowa w Warszawie