1934 Stulecie „Pana Tadeusza”…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 czerwca 1934 roku
Stulecie „Pana Tadeusza”

Dwór szlachecki w Czombrowie

Dwór szlachecki w Czombrowie

Dworu szlacheckiego pod nazwą Soplicowo, w którym rozgrywa się część akcji „Pana Tadeusza” nie było w ziemi nowogrodzkiej. Istniały i istnieją natomiast do dnia dzisiejszego małe zaścianki, zwane Soplicowo.
Nie te zaścianki jednak opiewał Mickiewicz. Topografia terenu i inne szczegóły wskazują, że jako pierwowzór służył Mickiewiczowi dwór szlachecki w Czombrowie, ongiś znajdujący się w posiadaniu rodziny Uzłowskich, a obecnie Karpowiczów. Na zdjęciu dwór w Czombrowie w obecnym stanie