1934 W czas żniw…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1934 roku
W czas żniw

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1934 roku

W czas żniw
Okładka ilustracja fotograficzna