1934 Wieczór Paryża…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1934 roku
Wieczór Paryża

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1934 roku

30 czerwca 1934

Wieczór Paryża