1934 Wódz Narodu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 marca 1934 roku
Wódz Narodu


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 marca 1934 roku

17 marca 1934

Okładka Ilustracja fotograficzna