1934 Wrzenie w Indjach…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 listopada 1934 roku
Wrzenie w Indjach

Wrzenie w Indjach

Wrzenie w Indjach

Ruch niepodległościowy ogarnia coraz bardziej całe Indje. Gwiazda Gandhiego, reprezentującego kierunek umiarkowany, w związku z tem gaśnie: natomiast zyskują górę żywioły radykalne, na czele których stoi Babu Rajendra Prasad, wybrany świeżo prezydentem wszechindyjskiego kongresu w Bombaju.
Na zdjęciu fragment uroczystego pochodu urządzonego w Bombaju po wyborze Babu Rajendra Prasad