1935 Basen w Ciechocinku…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 czerwca 1935 roku
Basen w Ciechocinku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 czerwca 1935 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 czerwca 1935 roku

Basen w Ciechocinku,
własność Państwowego
Zakładu Zdrojowego