1935 Debiut pięknej Grety…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 sierpnia 1935 roku
Film i Sztuka


Greta Natzler Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 sierpnia 1935 roku

10 sierpień 1935

Debiut pięknej Grety
Greta Natzler ukaże się po raz pierwszy na ekranie w angielskim filmie
pt. „Zostawiłam me serce w Heidelbergu”.
Debiut tej uroczej artystki oczekują sfery filmowe z zainteresowaniem.
Fot. Francis C. Fuerat.