1935 Echa Nocy Listopadowej…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 listopada 1935 roku
ECHA NOCY LISTOPADOWEJ.

Echa Nocy Listopadowej

Echa Nocy Listopadowej

Sto pięć lat minęło od chwili, gdy garstka podchorążych dnia 29 listopada 1830 r. chwyciła za broń i wtargnęła do Belwederu, aby przepędzić stamtąd rosyjskiego ciemiężcę,
Ten wspaniały poryw młodych żołnierzyków stał się hasłem wybuchu powstania, które miało przebieg wprawdzie nieszczęśliwy i wykazało bezprzykładne niedołęstwo wodzów, ale przeszło do historji, jako jeszcze jeden więcej protest przeciwko niewoli.
Z okrzykiem z 1831 r. „Hej kto Polak na bagnety* szli potem w bój bohaterzy z 1863 r. i Legjoniści z 1914 r.
W Niepogległej Polsce w Belwederze, dawnej siedzibie wielkiego księcia Konstantego i pruskiego okupanta generała Beselera, zamieszkał wskrzesiciel państwa polskiego Marszałek Józef Piłsudski i w tym pałacu zamknął swe oczy dnia 12 maja b.r.
Dziś Belweder został zamieniony na muzeum pamiątek po Wielkim Marszałku.
Fragment Belwederu w Warszawie. Obraz znanego warszawskiego akwarelisty, Wacława Nehringa.