1935 Hej kolęda, kolęda…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 grudnia 1935 roku
Hej kolęda, kolęda…

Hej kolęda, kolęda

Hej kolęda, kolęda

Hej kolęda, kolęda…