1935 Jubileusz Króla…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 maja 1935 roku
Srebrny jubileusz Króla Angielskiego

Jerzy V Król Angielski

Jerzy V Król Angielski

Dnia 6-ego b.m. Anglja i jej dominja obchodziły uroczyście 25-lecie panowania króla angielskiego, Jerzego V i jego dostojnej małżonki, królowej Marji.
Z tej racji i Polska w osobie Prezydenta Rzeczypospolitej złożyły angielskiej parze monarszej życzenia…