1935 Ładna redakcja…

Dobry Wieczór i Kujer Czerwony
Ilustrowane pismo codzienne, 20 kwietnia 1935 roku
Ładna „redakcja”


W mieście Kozłowie na Powołżu władze sowieckie wykryły niezwykłą aferę.
Komitet partyjny obwodu, który otrzymywał subsydium na wydawanie miejscowego pisma „Nasza Prawda”, rządowe pieniądze wydawał na inne cele.
Współpracownicy redakcyjni pisma nie mogąc utrzymać się z pracy dziennikarskiej, założyli przedsiębiorstwo handlowe, które produkowało i sprzedawało atrament, klei oraz lepki na muchy.
Zarówno komitet redakcyjny, jak i redakcję pisma aresztowano.