1935 Matka Boska Ostrobramska…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 naja 1935 roku
Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

U Jej ołtarza czerpał Marszałek siłę i Ona wiodła Go do zwycięstwa.
W Ostrej Bramie spocznie też niebawem Jego serce, obok grobu Matki.