1935 Naród Wodzowi…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 czerwca 1935 roku
Naród Wodzowi

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 czerwca 1935 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 czerwca 1935 roku

Na Sowińcu pod Krakowem wre gorączkowa praca nad budową kopca Marszałka Piłsudskiego.
Na zdjęciu dzieci, wywożące na kopiec koszyk z ziemią.