1935 Nauczyciele u Prezydenta…

Światowid Ilustrowany Kurrjer Tygodniowy 19 stycznia 1935 roku
Nauczyciele u Pana Prezydenta Rzplitej

Nauczyciele u Prezydenta

Nauczyciele u Prezydenta

W Warszawie obradował Walny zjazd delegatów Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych.
Prezesem Towarzystwa wybrano prof.dra. Władysława Tatarkiewicza z Warszawy.
Dnia 13 b.m. uczestnicy Zjazdu byli podejmowani na Zamku przez Prezydenta Rzplitej.