1935 Stenia Stanisławska…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 października 1935 roku
Stenia Stanisławska

 

Światowid 12 października 1935

Światowid 12 października 1935

Stenia Stanisławska solistka
Teatru Wielkiego w Warszawie