1935 Transmisja na cały Świat…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 lutego 1935 roku
Przed wjazdem I. Paderewskiego do Ameryki


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 lutego 1935 roku

09 lutego 1935

Mistrz Ignacy Paderewski zamierza w bieżącym roku udać się do Ameryki,
aby tam dać szereg koncertów,
z których jeden będzie po raz pierwszy transmitowany na cały świat
przez wszystkie stacje amerykańskie.
Powyżej zamieszczamy ostatni portret Ignacego Paderewskiego,
malowany w roku ubiegłym przez znanego malarza Tadeusza Stykę.