1935 W Kalifornji…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 lipca 1935 roku
Pod skwarnem niebem w Kalifornji

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 lipca 1935 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 lipca 1935 roku

Pod skwarnem niebem w Kalifornji
Ilustracja fotograficzna…