1935 Wspólnota Interesów…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 października 1935 roku
Wspólnota Interesów

 

Światowid 05 października 1935

Światowid 05 października 1935

Wspaniały wyraz samowystarczalności kraju w dziedzinie budowy dróg i rzeczową ilustrację stanu jego motoryzacji, dała doskonale zorganizowana w Warszawie Wystawa Drogowa.
Prawdziwie imponujący udział wziął w niej znany koncern górniczo-hutniczy z Katowic – Wspólnota Interesów, którego eksponaty jak: łamacz kamieni, walec drogowy, nowoczesne słupy do lamp, drogowskazy, blacha falista itd. budziły powszechne zainteresowanie