1935 Z wystawy drogowej w Warszawie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 aździernika 1935 roku
Z wystawwy drogowej w Warszawie

Wspólnota interesów

Wspólnota interesów

Wspaniay wyraz samowystarczaliności kraju w dziedzinie budowy dróg i rzeczową ilustrację stanu jego motoryzacji, dała doskonale zorganizowana w Warszawię Wystawa Drogowa.
Prawdziwie imponujący udział wziął w niej znany koncern górniczo-hutniczy z Katowic
— Wspólnota Interesów, którego eksponaty jak: łamacz kamieni, walec drogowy, nowoczesne słupy do lamp, drogowskazy, blacha falista i.t.d. budziły powszechne zainteresowanie.