1935 Ze Starego Krakowa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 maja 1935 roku
Ze Starego Krakowa

Ze Starego Krakowa

Ze Starego Krakowa

Kościół św.Florjana, erygowany przed 759-laty.