1935 Zlot Sokołów

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 6 lipca 1935 roku
Zlot Sokołów

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 6 lipca 1935 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 6 lipca 1935 roku

Pięknie wypadł obchód 50-lecia krakowskiego „Sokoła”, dzięki udziałowi druhów i druhiń z całej Rzeczypospolitej.