1936 Ann Sothern

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 września 1936 Roku
Ann Sothern

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 września 1936 Roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 września 1936 Roku

Artystka ekranów amerykańskich
Fot. Polońsky – Hollywood