1936 Człowiek o żelaznych muskułach…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 marca 1936 roku
Człowiek o żelaznych muskułach

Karol Nowina Szczerbiński

Karol Nowina Szczerbiński

Znakomity zapaśnik Karol Nowina-Szczerbiński, nazwany przez Amerykanki „adonis de bronce”, w towarzystwie hiszpańskiej artystki filmowej Seniority Finita Gavannillas, w czasie swych występów w Barcelonie