1936 Górnoślązaczka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1936 roku
Górnoślązaczka

Górnoślązaczka

Górnoślązaczka

Górnoślązaczka
Malował Józef Kidoń, Katowice