1936 Ignacy Paderewski w Anglji

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 września 1936 roku
Ignacy Paderewski w Anglji

Ignacy Paderewski w Anglji

Ignacy Paderewski w Anglji

Ignacy Paderewski przebywa obecnie w Dunham (Anglja), gdzie nagrywa kilka scen do filmu pt. „Sonata księżycowa”.
Z tej racji prasa całego świata zamieszcza entuzjastyczne artykuły i notatki o naszym sędziwym mistrzu, wyrażając radość, że Ignacy Paderewski zgodził się utrwalić na taśmie filmowej…