1936 Kopalnia Jan Kanty…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 listopada 1936 roku
Kopalnia Jan Kanty „Dziś pracujemy dla bezrobotnych”

Kopalnia Jan Kanty

Kopalnia Jan Kanty

W ubiegłą sobotę bawił w Zagłębiach węglowych krakowskiem, dąbrowskiem i śląskiem Minister Pracy i Opieki Społecznej Marjan Zyndram-Kościałkowski, aby wyrazić górnikom uznanie za ofiarę pracy na rzecz bezrobotnych, wyrażającą się w ilości 9.500 wagonów wydobyte bezpłatnie. Nasz fotomontaż przedstawia widok kopalni „Jan Kanty” w Jaworznie, u dołu zaś minister z górnikami …