1936 Ludwik Solski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1936 roku
Ludwik Solski Jubilatem

Ludwik Solski 1936

Ludwik Solski 1936

60-lecie pracy scenicznej Ludwika Solskiego