1936 Olimpja…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 sierpnia 1936 roku
Olimpja

Olimpja

Olimpja

Ogólny widok Olimpji, miejsca sławnych w starożytności igrzysk olimpijskich.
Na pierwszym planie święty gai olimpijski, w pośrodku którego stała świątynia Zeusa, w dali góry Arkadyjskie.
Fot. Max Gerlach, Berlin