1936 Olivia De Havilland…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 marca 1936 roku
Olivia De Havilland

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 marca 1936 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 marca 1936 roku

Olivia De Havilland – przedstawa typ uody południowej i należy do najpiękniejszych kobiet wśród najmłodszego pokolenia artystek filmowych Ameryki.
Fot. Polonsky, Hollywood