1936 Piękny amant…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 stycznia 1936 roku
Piękny amant

Piękny amant

Piękny amant

William Powell w towarzystwie artystek: (od lewej) Mary Lange, Wandy Perry i Bonnie Bannem
Metro Goldwyn Mayer