1936 Polska Hrabina…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 lutego 1936 roku
Polska Hrabina


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 lutego 1936 roku

01 lutego 1936

W Wiedniu przystąpiono do realizowania filmu, opartego na powieści bar. Orczy p.t. „Cesarski świecznik”, w którym główną rolę gra Sybilla Schmitz (na zdjęciu), jako polska hrabina (!) Anna Stefanowa Demidow.
W jej pałacu w Wiedniu zbierają się w 1901 r. spiskowcy polscy, dążący do wyzwolenia ziem polskich z pod panowania rosyjskiego.
Czy trzeba dodawać, że ten polski film jest jakąś grubo naciągniętą historją, pozbawioną wszelkiego gruntu historycznego?
Francis C. Fürst, Paris