1936 Portret małżonki ministra…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 marca 1936 roku
Z pracowni Stanisława Zawadzkiego

 

Marja Michałowska Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 marca 1936 roku

Marja Michałowska Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 marca 1936 roku

Portret p. Marji Michałowskiej,
małżonki ministra Sprawiedliwości
– malował Stanisław Zawadzki (Warszawa).