1936 Powietrzne zbrojenia Anglji

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 kwietnia 1936 roku
Powietrzne zbrojenia Anglji

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 kwietnia 1936 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 kwietnia 1936 roku

W związku z niepewną sytuacją zarówno na Morzu Śródziemnem, jak i nad Renem, rozbudowuje Anglja gorączkowo swą flotę morską i powietrzną.
Szczególny jednak nacisk położony jest na zbrojenie powietrzne. To też angielskie wytwórnie samolotów pracują na trzy zmiany, produkując setki nowych samolotów myśliwskich i bombowych.
Za najszybsze i najlepsze z angielskich aparatów bojowych uchodzą samoloty Hawker-Fury.
Na zdjęciu eskadra aparatów Hawker-Fury w czasie lotu ćwiczebnego.
Wide World Photo, Londyn