1936 Prezydent na Podhalu…

Światowid Ilustrowany Kurjer tygodniowy 18 lipca 1936 roku
Prezydent na Podhalu

Światowid Ilustrowany Kurjer tygodniowy 18 lipca 1936 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer tygodniowy 18 lipca 1936 roku

P. Prezydent R. P., który, jak wiadomo, przebywał ostatnio na wypoczynku na Podhalu w Krynicy, był również i w Zakopanem, gdzie z wielkiem zainteresowaniem zwiedzał nowowybudowaną kolejkę na Kasprowy.
Wyjechawszy na szczyt Kasprowego: został rozpoznany tam przez znajdującą się niedaleko góralkę, która podbiegła do Niego objęła Go za nogi i pocałowała Mu ręce.