1936 Renesans Operetki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 października 1936 roku
Renesans Operetki

Renesans Operetki

Renesans Operetki

Pp. Szerszyński, Kulczycka i Żuczkowski w II-gim akcie operetki pt. „Wesoła wdówka”