1937 Chrobry wytycza granice Polski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 listopada 1937 roku
Chrobry wytycza granice Polski

Chrobry wytycza granice Polski

Chrobry wytycza granice Polski

Reprodukujemy fragment monumentalnego fresku z westibulu Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warsze wie, przedstawiającego Chrobrego, wytyczającego granice Polski.
— Fresk ten jest dziełem wybitnych malarzy Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego (założycieli Bractwa św. Łukasza) i został wykonany w roku bieżącym.