1937 Dziewczęta z powiatu lubelskiego…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 czerwca 1937 roku
Dziewczęta z powiatu lubelskiego

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 czerwca 1937 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 czerwca 1937 roku

Dziewczęta z powiatu lubelskiego,
w malowniczych swych strojach
na tle panoramy śródmieścia Krakowa
Ag.Fot.”Światowida”