1937 Góralskie typy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerwca 1937 roku
Góralskie typy z Milówki w ziemi żywieckiej

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerwca 1937 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 czerwca 1937 roku

Góralskie typy z Milówki w ziemi żywieckiej
Ag.Fot. „Światowid”