1937 Irena Borowska…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 marca 1937 roku
Irena Borowska

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 marca 1937 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 marca 1937 roku

Doskonała aktorka dramatyczna Teatrów warszawskich
ma za sobą wiele poważnych ról w klasycznym repertuarze…