1937 Koronacja króla…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1937 roku
Koronacja Króla Jerzego VI

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1937 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1937 roku

W księdze dziejów wielkobrytyjskiego Imperium, tego najpotężniejszego mocarstwa na świecie, zapisaną została data 12 maja 1937 r.
Wśród opracowanego w majdrabniejszych szczegółach ceremonjału, opartego o prastare tradycje, wśród uroczystości tak wspaniałych, jakich London nigdy jeszcze nie oglądał, korona św. Edwarda spoczęła na głowie prawowitego następcy długiego szeregu królów Wielkiej Brytanii, a przepełnione niezliczonemi rzeszami Anglików…